Điều Còn Mãi 2018: Hợp xướng 'Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ'

Hợp xướng "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương được lựa chọn để khép lại trọn vẹn hòa nhạc Điều còn mãi 2018. Ca sĩ Phúc Tiệp được lựa chọn để thể hiện ca khúc nhiều ý nghĩa này.

VietNamNet