Điều gì sẽ xảy ra nếu máy tính lượng tử được hoàn thiện?

Sự kiện: Zone 4.0
Được kỳ vọng sẽ thay đổi cuộc sống của cả thế giới, nhưng nếu máy tính lượng từ được sử dụng cho những mục đích không tốt thì đó sẽ là một thảm họa.

Theo What If