Điều gì sẽ xảy ra nếu ông Trump và ông Biden bất phân thắng bại?

Sự kiện: Bầu cử Mỹ 2020
Một trường hợp hi hữu có thể xảy ra trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ khi cả hai ứng viên có số phiếu ngang bằng nhau. Vậy ai sẽ là tổng thống?

A.B (Theo History, Thought.co, US.news…, Video: TED, Biography, Al Jazeera English...)