Đỗ SH ven đường, người phụ nữ có hành động khiến nhiều người bất ngờ

Dù đi xe sang nhưng người này lại có việc làm xấu xí.
Nguồn Facebook@Phuc Truong