Đổi đời khi trở thành người đàn ông thấp bé nhất thế giới

Junrey, 26 tuổi được tổ chức Guinness thế giới công nhận là người đàn ông còn sống thấp bé nhất thế giới. Sau khi nhận được danh hiệu này, cuộc sống của Junrey và gia đình có những thay đổi đáng kể.

Q.N (Video: Youtube@Drew Binsky)