Đói mồi, hổ mang chúa kéo bạn tình từ dưới hang lên xơi tái

Thế giới tự nhiên khắc nghiệt ẩn chứa những hình ảnh kinh dị và tàn khốc
Nguồn  King Cobra Conservancy