Đội tình nguyện viên đặc biệt tại Hải Dương

Không giống như những nhóm từ thiện khác, đội tình nguyện viên của nhóm Mỗi ngày 1 quả trứng tại Hải Dương trong đợt cách ly toàn tỉnh vì Covid-19 vừa qua là một đội hết sức đặc biệt, khi có nhiều thành viên là những người đang uống thuốc Methadone hàng tháng để điều trị nghiện ma túy.

Thùy Chi - Xuân Minh