"Đột nhập" tổng hành dinh nơi đông lạnh thi thể người chờ ngày hồi sinh ở Mỹ

"Đột nhập" tập đoàn kéo dài sự sống Alcor, có trụ sở tại bang Arizona, Mỹ, đơn vị đang tập trung vào nhiệm vụ đông lạnh thi thể con người, chờ ngày công nghệ, y học tiến bộ để có thể giúp họ hồi sinh.

Theo SCMP