Ethereum có thể lật đổ bitcoin để thành "vua tiền điện tử"?

Ethereum là tiền điện tử lớn thứ hai trên thế giới và nó đang phả hơi nóng vào vị trí độc tôn của bitcoin,

A.B (Theo CNBC)