Bộ Tài chính cho biết lũy kế khối lượng huy động trái phiếu Chính phủ đến hết ngày 26/4 đạt 139.683 tỷ đồng, bằng khoảng 35% kế hoạch năm 2023 (400.000 tỷ đồng).