Có bao giờ cha mẹ, thầy cô hỏi con mình, học trò mình rằng, con có vui không không? Mùa hè đã về, đây là dịp để phụ huynh có thể giúp con giải tỏa căng thẳng, nếu không đi chơi đâu có thể ở nhà cùng… thiền.

Có bao giờ cha mẹ, thầy cô hỏi con mình, học trò mình rằng, con có vui không không? Mùa hè đã về, đây là dịp để phụ huynh có thể giúp con giải tỏa căng thẳng, nếu không đi chơi đâu có thể ở nhà cùng… thiền.

Gánh nặng tuổi còn thơ

Từng có một thời gian dài, thầy cô và cha mẹ đều than thở vì người trẻ - học sinh đến trường quá khổ sở bởi những chiếc cặp nặng nề sách vở (theo cả nghĩa đen - số ký, lẫn nghĩa bóng - những thành tích đặt ra trong tiêu chí đánh giá năng lực thầy, trò).