Gặp bé gái giúp cảnh sát bắt 1000 tên tội phạm ấu dâm

Sweetie là một cô bé 10 tuổi, tóc buộc đuôi gà và có nước da bánh mật. Cô bé sống tại Philippines và đã giúp cảnh sát bắt được 1000 tên tội phạm ấu dâm trên khắp thế giới.
Quỳnh Như (Video: ABC/ Sweetie)