Sốc với hình ảnh người phụ nữ giằng co trong cơn lũ để tìm đường sống

Hình ảnh người phụ nữ toàn thân phủ đầy bùn, giằng co với cơn lũ để sống sót tại Peru gây ấn tượng mạnh mẽ với thế giới.
Video: Reuters