Gặp 'em bé ống nghiệm' đầu tiên trên thế giới, ra đời cách đây đúng 40 năm

Louise Brown là em bé 'ống nghiệm' đầu tiên trên thế giới, ra đời cách đây đúng 40 năm nhờ phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Được coi là thành công vượt bậc của y học thế kỷ 20, cũng là bước ngoặt của nhân loại, Louise có một cuộc sống khá đặc biệt.
Video: Time