Gí súng vào đầu cướp xe Mercedes trong đêm

Người đàn ông vừa bước lên chiếc xe Mercedes C350 thì những tên cướp xuất hiện.
Theo DM