Hổ mang chúa bất ngờ lao lên xe, 2 thanh niên khiếp sợ quẳng xe bỏ chạy

Đang đi xe đạp trên đường, 2 thanh niên hoảng hồn bỏ xe chạy thục mạng vì một con hổ mang chúa bất ngờ nhao lên xe
Theo LiveLeak