Gia đình 3 thế hệ gắn bó với nghề viết liễn Tết suốt 60 năm

Gia đình chị Lương Diên Vũ (quận 5, TP.HCM) đã gìn giữ, duy trì nghề viết liễn suốt 60 năm.

Đình Tuyến - Trúc Thy