Theo một báo cáo mới được công bố, Molnupiravir có giá thành khoảng 17,74 USD, nhưng tập đoàn dược phẩm Merck đang ký hợp đồng bán cho chính phủ Mỹ với giá 712 USD cho một liệu trình 5 ngày.

Giá thuốc trị Covid-19 có thể gấp 40 lần chi phí-1

Giá thuốc trị Covid-19 có thể gấp 40 lần chi phí-2

Giá thuốc trị Covid-19 có thể gấp 40 lần chi phí-3

Giá thuốc trị Covid-19 có thể gấp 40 lần chi phí-4

Giá thuốc trị Covid-19 có thể gấp 40 lần chi phí-5

Giá thuốc trị Covid-19 có thể gấp 40 lần chi phí-6

Giá thuốc trị Covid-19 có thể gấp 40 lần chi phí-7

Giá thuốc trị Covid-19 có thể gấp 40 lần chi phí-8