Nghị định 103 quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được sản xuất, lắp ráp trong nước vừa được Chính phủ ban hành.

Giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước-1

Giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước-2

Giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước-3

Giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước-4

Giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước-5

Giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước-6

Giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước-7

Giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước-8

Giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước-9

Đọc những nội dung chuyên sâu, chất lượng cao
Hướng dẫn mua gói Premium xem tại đây . Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Hotline 19001081

dành cho bạn