Các ngày đầu tháng 1/2023, giao dịch chuyển tiền/thanh toán trực tuyến chỉ tăng khoảng 20% so với trung bình những tháng cuối năm 2022.