Đặt tên thành phố theo số thứ tự - cách làm này đã được nhiều nước áp dụng. Còn tại Việt Nam, mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giao Sở Văn hóa - Thể thao nghiên cứu thêm việc đặt tên đường theo số. Đề xuất này hiện đang thu hút sự chú ý của nhiều người dân với những tranh luận trái chiều.

Đại diện cơ quan được giao nghiên cứu là Sở Văn hóa - Thể thao cho rằng, đổi mới cách đặt tên đường phố bằng cách thêm tên phố bằng số tự nhiên sẽ thuận tiện cho việc áp dụng công nghệ số hóa trong quản lý, ứng dụng sau này.

Theo VTV