Hành trình mang con chữ trên lưng ngựa của người đàn ông Indonesia

Vốn là một người nuôi ngựa nhưng anh Sururi đã quyết định thành lập một thư viện lưu động để phục vụ bà con quanh làng.
Theo Al Jazeera