Triều Tiên có thể đang sở hữu đến 1.000 máy bay không người lái

Theo báo cáo công bố ngày 29/3 của Học viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc cho rằng, Triều Tiên có thể đang sở hữu khoảng 1.000 máy bay không người lái.


Theo Yonhap