Hành trình vạn dặm của nhiều cặp vợ chồng trẻ cùng con nhỏ về quê

Sự kiện: Dịch COVID-19
Nhiều cặp vợ chồng trẻ phải lựa chọn về quê vì không có việc, không còn tiền, chấp nhận bồng bế theo con nhỏ trong hành trình vạn dặm rời các tỉnh phía Nam.

Đình Hiếu