Hạt Thóc Lép

Sự kiện: My 90s Việc tử tế
Cao 1m2, nặng 36 cân rưỡi nên anh Đinh Văn Phú được gọi là "hạt thóc lép". Vượt qua mặc cảm về ngoại hình, anh luôn cố gắng học ngoại ngữ để kết bạn bốn phương và có thể đi khám phá thế giới.

Vân Anh - Trần Chung - Tuấn Anh