Hệ thống phòng thủ tên lửa - "Vòm sắt" của Israel

Với tỷ lệ đánh chặn thành công tên lửa lên tới gần 90%, các nhà sản xuất vũ khí của Israel ca ngợi Vòm Sắt là hệ thống phòng thủ tên lửa đáng tin cậy nhất thế giới.
Theo VTV