Các quốc gia khắp thế giới, WHO, WEF, EU và các doanh nghiệp tư nhân đang gấp rút tung ra hộ chiếu vắc xin. Tuy nhiên, các nước cũng chưa đưa ra được các yêu cầu chung về mặt đạo đức và pháp lý.

Các quốc gia khắp thế giới, WHO, WEF, EU và các doanh nghiệp tư nhân đang gấp rút tung ra hộ chiếu vắc xin. Tuy nhiên,  các nước cũng chưa đưa ra được các yêu cầu chung về mặt đạo đức và pháp lý.

Cho đến giờ vẫn còn thiếu các quy ước, quy định và giao thức thống nhất được chấp nhận toàn cầu về cách thức để các chính phủ thu thập, lưu trữ, phân tích và công bố thông tin cá nhân của người dân cả ở phạm vi trong nước và quốc tế.