Học sinh các nước dành bao nhiêu thời gian trên lớp?

Thời gian học trên lớp học của mỗi quốc gia lại có sự khác biệt rõ rệt, nhưng liệu rằng học trên lớp nhiều có đồng nghĩa với thành tích sẽ cao?

A.B (Theo The Atlantic)