Trường học "con nhà giàu" tại Mỹ nói không với điều này

Theo CNBC, trường học có học phí đắt đỏ này nói không với công nghệ và được nhiều gia đình có mối liên hệ mật thiết với ngành công nghệ cho con theo học.

A.B (Theo CNBC)