Theo Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được đề xuất giảm 5 tuổi so với hiện hành.