Số liệu GLOBOCAN 2022 vừa được công bố cho thấy toàn thế giới ước tính có khoảng 19,9 triệu ca ung thư mới và 9,7 triệu ca tử vong.