Anh Trần Thanh Long, người khởi xướng mô hình này, mong muốn mọi người đến đây đều có thể dùng bữa. Do đó, mỗi đêm, nhóm đều tăng lên suất ăn rất nhiều. Ban đầu chỉ có 150-200 phần/đêm; giờ đã tăng lên 600-700 phần/đêm tại mỗi điểm. Dẫu tô mì 0 đồng chỉ có trứng, chả, xúc xích, nhưng cũng đủ giúp bà con lao động một bữa no ngon lành, ấm áp. 

Đình Tuyến