Iphone 7 sẽ ra sao khi ngâm trong Coca-Cola đóng băng suốt 12 giờ

Một thí nghiệm đọ sức bến chiếc iphone 7 mới nhất của apple. có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên với sức chịu đựng của nó...
Nguồn TechRax