Kaity Nguyễn: ‘Đứng cạnh NSND Lê Khanh và chị Lan Ngọc là vinh dự của tôi’

Chiều 6/1, Kaity Nguyễn chia sẻ với VietNamNet về công việc và cuộc sống tại sự kiện công bố dự án Vũ trụ mỹ Nhân.

Đình Tuyến - Lê Thảo