Kết nối bộ não với máy tính, Facebook lộ dữ liệu hơn nửa tỷ người dùng

Sự kiện: Công nghệ thứ 7
Kết nối bộ não với máy tính; Facebook lộ dữ liệu hơn nửa tỷ người dùng; Nga mạnh tay phạt TikTok;... là những thông tin nổi bật trong bản tin Công nghệ thứ 7 tuần này.

Đinh Tuấn - Hải Nguyên