Kết nối não với máy tính: Ý tưởng điên rồ thành hiện thực

Từng được coi là ý tưởng điên rồ, nhưng tới nay, các nhà khoa học đã chứng minh được việc kết nối não với máy tính là điều hoàn toàn khả thi.

A.B (Theo Bloomberg)