Kết thúc môn thi Toán kỳ thi THPT, nhiều thí sinh tự tin đạt điểm khá

Sau 90 phút làm bài, các thí sinh đã kết thúc môn thi Toán nhiều thí sinh cho rằng đề năm nay có tính phân loại cao, nhiều em tự tin dự đoán đạt điểm khá.

Đình Hiếu