Khoảnh khắc 2 xe tải đấu đầu rồi húc sập nhà dân

Xe tải màu xanh đã đâm và đẩy xe tải màu đỏ lùi lại húc đổ nhà dân tại một đoạn rẽ trên con đường hẹp

Nguồn: Newsflare