Pakistan vừa công bố video khoảnh khắc sở  giao dịch chứng khoán tại Karachi bị tấn công.Pakistan vừa công bố video khoảnh khắc sở  giao dịch chứng khoán tại Karachi bị tấn công.

Q.N (Theo RT, Global News)