Một trận tuyết lớn đã phủ lên Hoàng Long - khu thắng cảnh nổi tiếng Trung Quốc một màu trắng kỳ diệu vào nhưng ngày hè cuối tháng 5 năm 2020.

Q.N (Theo CCTV, SCMP)