Khóc thì phải có nước mắt, bé có nhờ lau hộ đâu

Bé khóc mãi mới có tí nước mắt, thế mà lại lau mất của bé...


Nguồn clip: FB