Không còn cảnh bệnh nhân gọi bác sĩ là mày

Nói về chỉ số hài lòng của bệnh nhân, đại diện Bộ Y tế cho biết cảm nhận, không còn tình cảnh bệnh nhân gọi bác sĩ là mày như chương trình "Gặp nhau cuối năm" đề cập đến từ ba năm qua.

Phạm Huyền, Xuân Quý, Huy Phúc, Đức Yên