Không độ ống thở, xe 'Jeep Ấn Độ' vẫn lội sông phăm phăm

Sự kiện: Công nghệ thứ 7
Một chiếc Mahindra Thar trổ tài vượt qua một dòng sông với dòng nước chảy xiết trong khi chiếc xe này hoàn toàn nguyên bản, không độ chế thêm ống thở nối cổ hút gió như thường thấy với dân chơi off-road.
Theo cartoq | video Youtube@Adventurous lads