Khủng hoảng rác thải nhựa, tái chế hoá học có thể giải quyết triệt để?

Sự kiện: Zone 4.0
Ngành tái chế nhựa đang gặp khủng hoảng lớn. Mỗi năm, thế giới sản xuất tới hơn 350 triệu tấn nhựa, nhưng theo OECD, chỉ 14-18% trong số đó được tái chế. Vậy, công nghệ tái chế hoá học có thể giải quyết triệt để khủng hoảng rác thải nhựa?

M.B (Theo CNBC)