Kiểm phiếu tại Bầu cử Mỹ 2020 khác biệt như thế nào so với những năm trước?

Sự kiện: Bầu cử Mỹ 2020
Ở đại đa số các kỳ bầu cử Mỹ những năm về trước, việc kiểm phiếu được tiến hành nhanh chóng và người trở thành chủ nhân Nhà Trắng thường được xướng lên vào ngay đêm của ngày bầu cử. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, năm nay, mọi việc có thể sẽ có diễn biến khác.
Q.N (Theo AP, BBC | Video: AP, Vox, Global News...)