Kiểu chở con "bá đạo" khiến người đi đường “ai cũng hoảng”

Để trẻ say sưa ngủ trên yên xe hay trẻ nằm trên yên kéo xe hàng rong mưu sinh,... đều đẩy trẻ vào tình huống nguy hiểm.


Theo Vietnamnet