Kính thông minh giá 600 USD sẽ thay thế smartphone trong tương lai?

Sự kiện: Zone 4.0
Chiếc kính thông minh do một start-up tại Canada phát triển có thể giúp người dùng ít phụ thuộc vào smartphone.
Kiều Oanh (Theo Tech Insider)