Kỳ lạ cảnh nuôi cấy tai trên cánh tay con người

Một phần da, thêm một phần sụn từ xương sườn... đó là "nguyên liệu" để các bác sĩ tạo thành và "nuôi lớn" một chiếc tai trên cánh tay của con người. Sau khi "đủ ngày đủ tháng", phát triển hoàn thiện, chiếc tai đã được cấy ghép vào đầu của bệnh nhân, giúp người này phục hồi được thính lực cũng như thẩm mỹ.
Như Quỳnh (Video: Reuters)