Số phận những thiên thần phía sau song sắt

Đó là những em bé thiên thần được sinh ra trong trại giam, mỗi ngày chỉ được gặp mẹ 2 tiếng. Đến khi 3 tuổi, các em được "tự do" và được chuyển đến một trại mồ côi nếu không có người giám hộ.
Quỳnh Như (Video: In The Now)