Lấn làn ngược chiều khi qua cầu hẹp, xe con bị xe bồn ép lùi trở lại

Hình ảnh từ camera hành trình cho thấy đoạn đường khá hẹp, các xe đang xếp hàng lần lượt đi qua cầu, đúng lúc này từ phía sau xuất hiện xe ô tô con BKS 30F-669.91 lấn làn vượt lên.

Video: FB Nguyen Duc Anh